Ledenlogin
relevant

Nieuws

Sectorgids Heropening Pulieke Thermen en Privésauna's - Guide Sectoriel pour la reouverture des thermes publics et des saunas privés.

05/09/2020
70

De Saunavereniging Belgïe wil met de wellnesssector werken aan een gefaseerde en verantwoorde heropening van haar centra en vestigingen. De Saunavereniging België vertegenwoordigt 80% van de publieke thermen in België, en samen met de Belgische Beauty Federatie VZW en l’UNEB (Union nationale des esthéticien(ne)s de Belgique), ook 258 privésauna’s. Deze gids werd opgesteld om alle publieke thermen en privésauna’s, ongeacht of ze lid zijn van de Saunavereniging België of Belgische Beauty Federatie VZW of l’UNEB (Union nationale des esthéticien(ne)s de Belgique) of niet, op een veilige en gecoördineerde wijze te heropenen zodra de Nationale Veiligheidsraad hiervoor groen licht geeft. De gids is opgesteld op basis van: 

- De gids “Veilig aan het werk”, Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, FOD Economie 

- De gids voor de opening van de handel, FOD Economie 

- De gids voor een veilige heropstart van de horeca, Horeca Vlaanderen 

- Behandelprotocollen van de Belgische Massage Federatie 

- Behandelprotocollen van de Belgische Beauty Federatie 


Deze sectorgids omvat 4 luiken, met name de algemene richtlijnen die moeten worden toegepast door zowel de publieke als de privésauna’s, de specifieke richtlijnen voor de privésauna’s, de specifieke richtlijnen voor de publieke thermen en de bijlagen. 

Deze gids zal, na goedkeuring door de bevoegde instanties, verspreid worden onder alle leden van de Saunavereniging België , de Belgische Beauty Federatie VZW en l’UNEB (Union nationale des esthéticien(ne)s de Belgique), en voor alle niet-leden van deze federaties beschikbaar worden gesteld via de websites en social media van de betreffende federaties.  


1. ALGEMENE RICHTLIJNEN 

De algemene richtlijnen zijn van toepassing op zowel de publieke thermen als de privésauna’s, en moeten dus door beide deelsectoren worden toegepast. Specifieke richtlijnen voor de deelsectoren worden verderop in dit document toegelicht. 


1.1. Voorwaarden voor heropening. 

a. Legionellebeheersing


-> Alvorens terug te openen voor gasten, dient men alle nodige maatregelen te treffen om een het risico op besmetting met legionella te voorkomen. Dit kan gebeuren door o.a.: 

- Temperatuurbeheersing. 

- Spoelen van alle leidingen. 

- Ontsmetten van alle leidingen. 


b. Controle zwemwaterkwaliteit.


-> Alvorens terug te openen voor gasten, dienen zowel de privésauna’s als de publieke thermen alle maatregelen te treffen om de kwaliteit van het zwemwater te garanderen. Dit dient te gebeuren door: 

- Correct instellen van de parameters voor vrije chloor, pH en temperatuur. 

- Het laten uitvoeren van een zwemwateranalyse door een onafhankelijk labo 

a. In Vlaanderen volgens de Vlarem II regelgeving 

b. In Wallonië volgens “Les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial” 

c. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens het “Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor zwembaden” 


c. Zorg voor een complete ontsmetting en reiniging van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de bezoekers. 

- Het rapporteren van het resultaat van de zwemwateranalyses aan de bevoegde regionale instantie (bijvoorbeeld in Vlaanderen het Agentschap Zorg en Gezondheid, zoals voorzien in de Vlarem II regelgeving). 


1.2. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams 

Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams mogen enkel worden geopend indien het gebruik hiervan geprivatiseerd is, dus: 

-> Gebruik enkel mogelijk o.b.v. reservering 

-> Reservering enkel mogelijk voor mensen uit dezelfde bubbel 5 Saunavereniging België 

-> Toestellen dienen na gebruik grondig te worden gereinigd 

Indien het niet mogelijk is om de jacuzzi’s, hammams en stoomcabines te reserveren, moeten deze toestellen afgesloten worden voor het publiek! 


1.3. Organisatie personeel 

a. Indien telewerken mogelijk is, blijft dit de norm. 

b. Traject van thuis naar het werk.


-> Voor je vertrekt 

- Wie zich ziek voelt, blijft thuis en verwittigt de werkgever volgens de in de onderneming geldende regels. 

- Handen wassen vóór je thuis vertrekt. 

-> Vervoer 

- Wie niet alleen met de auto komt, respecteert een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. 

- Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. 

- Wie met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) komt, volgt de instructies van de vervoersmaatschappijen. 


c. Aankomst op het werk. 

-> Het werk wordt zo georganiseerd, dat er tussen de starttijden van de medewerkers voldoende tijd wordt voorzien om gelijktijdige aankomst te vermijden. 

-> Volg de richtlijnen en afgebakende zones binnen het bedrijf. 

-> Geen begroetingen waarbij fysiek contact noodzakelijk is (handen schudden, omhelzen, kussen, …). 

-> Bij aankomst, onmiddellijk handen wassen met vloeibare zeep. 


d. Tijdens het werk. 

-> Indien met méér dan één persoon per dienst wordt gewerkt, worden de medewerkers verdeeld over de verschillende werkposten (receptie, schoonmaak, keuken, etc.). 

-> Indien werken in dezelfde ruimte noodzakelijk is, wordt steeds de social distancing in acht genomen (> 1,5 meter). Indien deze afstand niet kan worden gegarandeerd, is het dragen van een mondmasker verplicht. 

-> Na het gebruik van toestenbord, muis, betaalterminal, telefoon, worden deze ontsmet met het voorziene ontsmettingsmiddel. 

-> Na het verlaten van de werkpost, deze ontsmetten met het voorziene ontsmettingsmiddel. 


e. Sanitaire voorzieningen. 

-> Handen wassen voor en na het toiletbezoek. 

-> Worden voorzien: wegwerpdoekjes, vloeibare zeep en handgel. 

-> Na elk toiletbezoek het volledige toilet reinigen zoals voorzien in punt 1.6b. 


f. Pauzes. 

-> Indien het aantal medewerkers per dienst klein is, is het mogelijk de pauzes individueel te organiseren. Steeds maximaal 1 persoon neemt pauze. 

-> Indien het niet mogelijk is om de pauzes individueel te organiseren, dient de ruimte zo ingericht te worden dat de afstand van 1,5 meter wordt gewaarborgd. 

-> Voor en na de pauze steeds de handen grondig wassen. 


g. Einde werkdag 

-> Laat geen persoonlijk spullen achter in het bedrijf (kledij, voeding, dranken etc.) maar neem dit mee naar huis. 

-> Handen wassen voor vertrek. 

-> Diensten worden zo georganiseerd dat medewerkers niet gelijktijdig moeten vertrekken. 

-> Bij thuiskomst: handen wassen. 


h. Preventiedienst 

-> Neem contact op met je eigen preventiebureau om ook hun voorwaarden voor heropening te krijgen. 

-> Vraag specifiek naar hun richtlijnen voor de te nemen maatregelen en te volgen werkprocedure voor je medewerkers. 

-> Ze zullen je een vragenlijst sturen die je ingevuld moet terugsturen, en die bij het arbeidsreglement voor inzage toegevoegd dient te worden. Een overheidsinspectie kan deze lijst opvragen. 


1.4. Opleiding personeel 

-> Organiseer alvorens de medewerkers starten een opleiding m.b.t. de nieuwe maatregelen. 

-> Voorzie een gids met alle werkinstructies. 

-> Voorzie zoveel mogelijk informatie via infoborden. 

-> Voorzie regelmatig overleg met de medewerkers m.b.t. de geldende procedures en eventuele wijzigingen. 


1.5. Opstartpakket per medewerker 

-> Elke medewerker krijgt een opstartpakket met: 

1. Mondmasker 

2. Ontsmettende handgel 

3. Wegwerphandschoenen 


1.6. Organisatie leveranciers 

-> Informeer leveranciers vooraf over de genomen maatregelen. 

-> Organiseer een drop off point voor leveranciers indien mogelijk. 

-> Laat leveranciers zich aanmelden om onnodig contact met andere personen te vermijden. 

-> Respecteer de afstand van 1,5 meter. Indien niet mogelijk, draag een mondmasker. 


1.7. Hygiënemaatregelen. 

a. Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de bezoekers door middelen te voorzien om handen te ontsmetten met geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. toiletten of betaalterminal). 

Reinigen contactoppervlakken gemeenschappelijke ruimtes. - Ontsmetten deurklinken 

-> Ieder uur worden de volgende maatregelen genomen: 

- Ontsmetten receptiedesk 

- Toiletten van een gast of medewerker: 

a. Ontsmetten toiletpot- en bril 

b. Ontsmetten drukknoppen 

c. Ontsmetten lavabo en kranen 

d. Ontsmetten deurklinken 

-> Gebruik een geschikt ontsmettingsmiddel dat voldoet aan de normen EN 13727, EN 13697, EN 14561, EN13624, EN 14562, EN14476 

-> Voorzie in de toiletten van de wellness uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden. 


1.8. Wassen badlinnen en schoonmaakmateriaal 

a. Badlinnen.

-> Badlinnen na ieder gebruiken wassen op minimaal 60°C met wasmiddel. 

-> Na wassen en drogen opvouwen en opbergen. 

-> Opvouwen, opbergen en overdracht aan gasten gebeurt steeds met wegwerphandschoenen. 


b. Schoonmaakmateriaal. 

-> dweilen en poetsdoeken worden steeds gewassen op minimaal 60°C met wasmiddel. 

-> Na wassen en drogen opvouwen en opbergen. 

-> Opvouwen, opbergen en gebruiken van poetsdoeken en dweilen gebeurt steeds met wegwerphandschoenen. 


1.9. Dienstverlening met lichamelijk contact (bv. massages en gelaatsverzorgingen) 

Wat betreft de dienstverlening in de wellness die een lichamelijk contact inhoudt (bv. massage) zijn de richtlijnen voor de sectoren met lichamelijk contact van toepassing (supra), inclusief het dragen van een mondmasker of een ander alternatief in stof voor klanten en personeel. 


1.10. Horeca 

Voor de eet- en drankgelegenheden in een wellnesscentrum zijn de aanbevelingen in de Gids voor een veilige heropstart van de horeca van toepassing. 


1.11. Betalingen 

-> Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk. 

-> Bij gebruik van de betaalterminal moet deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden, of stel handgels of oorstaafjes ter beschikking voor de klanten. 


1.12. Social distancing en praktische richtlijnen 

-> Bezoekers moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren. Voorzie waar mogelijk vloermarkeringen, linten, fysieke barri->res of een te volgen loopcircuit. Bezoekers hebben toegang tot de gemeenschappelijke ruimtes (zoals vestiaire of douches) voor zover het bewaren van de afstand van 1,5 meter wordt gegarandeerd. Ook in het zwembad dient de afstand van 1,5 meter te worden bewaard tussen personen uit verschillende bubbels. 

-> Samenscholingen blijven verboden. 

-> Geef indien mogelijk de nodige instructies aan de bezoekers van de wellness via geluidsinstallaties. 

-> Richt de parkeerplaatsen zo in, dat er voldoende plaats is tussen de voertuigen om een minimale afstand van 1,5m tussen de gasten te voorzien. 

-> Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt. 

-> Voorzie wandelrichtingen voor aankomende en vertrekkende gasten. 

-> Een aanmeldprocedure wordt per bedrijf uitgewerkt, en omvat: 

- Procedure aanmelden. 

- Afgebakende wachtzones voor aankomende gasten aan de buitenzijde van de toegangsdeur. 

- Afgebakende wachtzones voor gasten aan de receptie en de gemeenschappelijke ruimtes. 

- Een grondplan met vermelding van deze wachtzones. 

- Daarnaast moet de in- en uitstroom van bezoekers worden beheerst en het bezoek zoveel mogelijk worden gespreid. 

- Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan. 

- Jassen en accessoires worden niet aangenomen door het personeel; de gasten moeten jassen en andere zelf weghangen op de voorziene plaats. 

- Zorg voor een goede ventilatie in alle ruimtes. 


1.13. Klantencontact receptie en contactgegevens klanten 

Vraag ten laatste bij aankomst van uw klanten om de contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer) van één bezoeker of deelnemer per huishouden te geven. Hiervoor kan u het formulier gebruiken dat beschikbaar is op de website van de FOD Economie (bit.ly/GidsHandel) Deze gegevens moeten gedurende 14 dagen bijgehouden worden om latere contactopsporing te vergemakkelijken en ze mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen Covid-19. Klanten moeten hun uitdrukkelijk akkoord geven. Klanten die weigeren hun gegevens achter te laten, krijgen geen toegang tot uw zaak. 

Richt de kassazone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen het personeel en de klanten, en tussen de wachtende klanten in de rij. Is dat niet mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden en schermen. 


1.14. Informeren klanten 

Klanten worden optimaal geïnformeerd over de algemene en bijzondere hygiënemaatregelen. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, bij de ingang van de wellnessaccommodatie, in het centrum zelf en op de website. 


1.15. Informeren externen 

Neem tijdig contact met uw werknemers inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals klanten, cliënten, leveranciers, onderaannemers, freelancers, bezoekers, ouders en anderen die met de onderneming in contact komen, om hen te informeren over de regels in uw onderneming. Heel wat mensen zullen wellicht concrete vragen hebben: het is belangrijk hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten via informatiepanelen, uw intranet of uw website. 


1.16. Richtlijnen voor de bezoekers 

-> Kom niet naar de wellness als je ziektesymptomen vertoont. 

-> Reservaties zijn toegelaten voor groepen van maximum 5 personen

-> Geef aan de uitbater uw contactgegevens (naam, e-mailadres of telefoonnummer) die een vlotte contactname toelaten met één persoon van uw gezelschap. 

-> Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn in de wellness op. 

-> De toepassing van de social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon (buiten de eigen groep), moet steeds gerespecteerd worden. 

-> Zorg voor een goede handhygiëne. 

-> Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bv. aan de toiletten). 

-> Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.


2. SPECIFIEKE RICHTLIJNEN PRIVESAUNA’S 

2.1. Toelichting concept privésauna 

Een privésauna is een bedrijf dat zich richt op ontspanning in familiaal verband (koppels, gezinnen met kinderen), in besloten groep. Typisch bestaat een privésauna uit één of meerdere ruimtes met één of enkele van de volgende voorzieningen: 

Deze faciliteiten bevinden zich in een afgeschermde zone, privésaunacomplex genoemd, die wordt gehuurd door één of meerdere personen voor een bepaalde duur (2 of meerdere uren). 

Veel privésauna’s beschikken over meer dan één privésaunacomplex, steeds volledig afgeschermd van elkaar. 


2.2. Toegang tot de privésauna’s 

a. Klanten worden enkel op afspraak ontvangen. 

b. Er wordt slechts 1 klant per 10 vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte ontvangen, met een maximum van 5 klanten uit dezelfde bubbel

c. Hoe reserveren?


-> Vooraf reserveren verplicht via mail, telefoon of online reserveringsmodule. 

-> Logboek opstellen met daarin vermeld: 

- Contactgegevens van 1 contactpersoon per bubbel (naam, telefoon, email). 

- Uur van aankomst. 

- Uur van vertrek. 

- Gehuurde privésaunacomplex. 

-> Minimaliseren niet noodzakelijke contacten. 

- Indien het bedrijf over meerdere privésaunacomplexen beschikt, worden de start- en eindtijden van de verschillende privésaunacomplexen zo geörganiseerd dat de bezoekers van de verschillende privésaunacomplexen niet met elkaar in contact komen in de gemeenschappelijke ruimtes (receptie, inkomhal). 


d. Voorzieningen saunacomplexen.


-> Voorzie duidelijke instructies voor het gebruik van de toestellen: 

- In Finse en infraroodsauna: steeds op een handdoek zitten. 

- Stoelen en banken steeds afdekken met handdoek alvorens plaats te nemen. 


2.3. Schoonmaak privésaunacomplex voor en na elke sessie. 

-> Alvorens het privésaunacomplex schoon te maken, het geheel goed doorluchten. 

-> Gebruik voor het ontsmetten van oppervlakken zoals vloeren, tafels, stoelen etc. een geschikt ontsmettingsmiddel dat voldoet aan de normen EN 13727, EN 13697, EN 14561, EN13624, EN 14562, EN14476 

-> Voorzien van een duidelijke procedure voor de saunamedewerker voor het correct schoonmaken en ontsmetten van het saunacomplex, zoals in het voorbeeld hieronder: 13 Saunavereniging België 


3. SPECIFIEKE RICHTLIJNEN PUBLIEKE THERMEN

3.1. Toelichting concept publieke sauna 

Een publieke sauna is een bedrijf dat zich richt op ontspanning in familiaal verband (koppels, enkele vriendinnen, …), in besloten groepjes. Er wordt traditioneel weinig of geen contact onderling gemaakt, discretie wordt op prijs gesteld. 

Typisch bestaat een publieke sauna uit meerdere ruimtes met de volgende voorzieningen: 

- Finse sauna (‘s) 

- Infraroodsauna of infraroodstralers 

- Hammam of Turks stoombad 

- Zwembad(en) 

- Jacuzzi(‘s) 

- Kleedruimte(‘s) 

- Doucheruimte(‘s) 

- Rustruimtes 

- Horecagelegenheid (met restaurant) 

- Schoonheidsinstituut met massagefaciliteiten 


Elk centrum beschikt over een uitgebreide tuin met ligweides, waar het merendeel van de gasten vertoeft tijdens het bezoek. 

Deze faciliteiten bevinden zich in één complex, niet vrij toegankelijk, en te gebruiken door meerdere personen voor een bepaalde duur. 


3.2. Toegang tot het complex: 

a. Klanten worden enkel op afspraak ontvangen.

b. Er wordt slechts 1 klant per 10 vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte ontvangen, met een maximum van 5 klanten uit dezelfde bubbel per reservering.

c. Hoe reserveren?

Om dit te realiseren stellen we volgende maatregelen voorop:

-> Vooraf reserveren verplicht via mail, telefoon of een online reserveringsmodule. 

-> Enkel personen uit dezelfde bubbel, maximum 5 personen per reservering. 

-> Logboek opstellen met daarin vermeld: 

- Contactgegevens van 1 contactpersoon per bubbel (naam, telefoon, email). 

- Uur van aankomst. 

- Uur van vertrek. 

- Vermelding van eventuele vragen, zoals gebruik schoonheidsinstituut, … 


d. Minimaliseren niet noodzakelijke contacten. 

In de gemeenschappelijke ruimtes wordt alle aandacht gegeven aan de handhaving van de social distancing (1.50 m) dmv signalisatie, opstelling tafels en stoelen, doorgangen, enz. 


e. Voorzieningen saunacomplexen. 

Voorzie duidelijke instructies voor het gebruik van de baden, sauna’s en andere plaatsen. 

-> In Finse en infraroodsauna: steeds op een handdoek zitten. 

-> Stoelen en banken steeds afdekken met handdoek alvorens plaats te nemen. 

-> Geef duidelijk aan hoeveel mensen er maximum tegelijkertijd van de sauna’s of baden mogen gebruik maken. Zorg dat dit duidelijk is alvorens mensen deze ruimte betreden, door dit buiten aan te kondigen. Maak ook duidelijke aanduidingen op de banken van de diverse sauna’s en andere plaatsen. 

-> Hou voor de bepaling van deze aantallen rekening met de regels rond social distancing. 


3.3. Schoonmaak infrastructuur op regelmatige basis. 

Voorzien van een duidelijke procedure voor de saunamedewerker voor het correct schoonmaken en ontsmetten van het saunacomplex, zoals in het voorbeeld hieronder: 

-> Zorg voor een goede verluchting. 

-> Gebruik voor het ontsmetten van oppervlakken zoals vloeren, tafels, stoelen etc. een geschikt ontsmettingsmiddel dat voldoet aan de normen EN 13727, EN 13697, EN 14561, EN13624, EN 14562, EN14476 

-> Stel een “poetsronde” vast die bv 1 keer per uur wordt doorlopen. Zorg voor een checklist om deze dienst te garanderen en te controleren. 


3.4. Bijkomende maatregelen: 

-> Opgiet-, scrub- en interne relaxatiesessies gaan momenteel niet door. 

-> Externe relaxatiesessies kunnen bij goed weer eventueel wel georganiseerd worden mits de minimum veilige afstand van 1,5m gerespecteerd kan worden tussen de klanten onderling en tussen de medewerkers en klanten. 


==

FR

==


L’Association des Saunas Belges souhaite travailler avec le secteur du bien-être sur une approche progressive et responsable pour la réouverture de ses centres et succursales. 

L’Association des Saunas Belges représente 80% des thermes publics en Belgique et avec la Fédération belge de la beauté ASBL et l’UNEB (Union nationale des esthéticien(ne)s de Belgique) également 258 saunas privés. 

Ce guide a été élaboré pour guider tous les bains publics et saunas privés, qu'ils soient ou non membres de l’Association des Saunas Belges ou de la Fédération Belge de la beauté ASBL ou l’UNEB (Union nationale des esthéticien(ne)s de Belgique), à rouvrir en toute sécurité et de manière coordonnée dès que le Conseil de sécurité nationale donnera le feu vert. 

Ce guide a été élaboré sur base de : 

- Le guide « Travail en toute sécurité », guide générique pour stopper la propagation du COVID-19 au travail, SPF Economie. 

- Le guide pour l’ouverture des commerces, SPF Economie. 

- Le guide pour une réouverture sécurisée de l’horeca, Horeca Flandres. 

- Protocole de traitement de la Fédération Belge des Massages. 

- Protocole de traitement de la Beauty Fédération Belge. 


Ce guide sectoriel comprend 4 sections, en particulier les directives générales qui doivent être appliquées aussi bien par les saunas publics que privés, les directives spécifiques pour les saunas privés, les directives spécifiques pour les thermes publics et les annexes. 

Après approbation des autorités compétentes, ce guide sera distribué à tous les membres de l’Association des Saunas Belges ainsi qu’à la Fédération Belge de la beauté ASBL et l’UNEB (Union nationale des esthéticien(ne)s de Belgique), et pour tous les non-membres de ces fédérations, il sera mis à disposition via les sites web et les réseaux sociaux des fédérations concernées. 4 Saunavereniging België 


1. LES DIRECTIVES GÉNÉRALES 

Les lignes directrices générales s'appliquent à la fois aux thermes publics et aux saunas privés, et 

doit donc être appliqué par les deux sous-secteurs. Lignes directrices spécifiques pour les sous-secteurs seront expliqués plus loin dans ce document. 


1.1. Conditions de réouverture. 

a. Lutte contre les légionelles


-> Avant la réouverture aux invités, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir le risque d'infection par la légionelle. Cela peut être fait de cette façon par exemple : - Contrôle de la température.

- Rinçage de tous les tuyaux.

- Décontamination de tous les tuyaux.


b. Contrôle de la qualité de l'eau de baignade.

-> Avant la réouverture aux invités, les saunas privés et les des bains publics se doivent de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’eau de baignade. Cela devrait être fait par : 

- Le réglage correct des paramètres du chlore libre, du pH et de la température.

- Faire effectuer une analyse des eaux de baignade par un labo expert indépendant.

- La communication des résultats des analyses des eaux de baignade à l'autorité régionale compétente (par exemple, en Flandre, l’Agence pour les soins et la santé, comme prévu dans le règlement Vlarem II). 

a. En Flandre, selon les règlements du Vlarem II.

b. En Wallonie, selon "Les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial".

c. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, selon le "Décret de le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant les conditions d'exploitation des piscines". 


c. Assurez une désinfection et un nettoyage complets des matériaux et des espaces utilisés par le personnel et les visiteurs.


1.2. Jacuzzis, bains de vapeur et hamams 

Jacuzzis, bains de vapeur et hamams peuvent uniquement être rouverts à condition que l’utilisation de ceux-ci soit privatisé, c’est-à-dire : 

-> Utilisation uniquement possible à base d’une réservation 

-> Réservation uniquement possible pour les personnes de la même bulle 

-> Les installations doivent être soigneusement nettoyées après utilisation 

S’il n’est pas possible de réserver les jacuzzis, hamams et bains de vapeur, ceux-ci doivent être fermés pour le public ! 


1.3. Organisation du personnel 

a. Si le télétravail est possible, cela reste la norme. 

b. Trajectoire de la maison au travail.

-> Avant de partir 

- La personne qui se sent malade reste à la maison et en informe l'employeur selon les règles de l'entreprise. 

- Lavez-vous les mains avant de quitter votre domicile. 

-> Transport 

- Celui qui ne vient pas seul en voiture, respecte une distance minimale de 1,5 mètres entre chaque personne pendant le transport. Le nombre de personnes qui peut être transporté varie donc selon le type de véhicule. 

- Il est recommandé d'aérer et de nettoyer régulièrement le véhicule. 

- Ceux qui arrivent par les transports publics (train, tram, bus) suivent les instructions des entreprises de transport. 


d. Arrivée au travail.

-> Le travail est organisé de telle manière qu'entre les heures de début, un délai suffisant est prévu pour que les employés arrivent en même temps. 

-> Suivre les directives et les zones définies au sein de l'entreprise. 

-> Pas de salutations nécessitant un contact physique (serrer la main, câlin, baiser, ...). 

-> A l'arrivée, se laver immédiatement les mains avec du savon liquide. 


e. Pendant le travail

-> Si plus d'une personne travaille par équipe, les employés répartis sur les différents postes de travail (réception, nettoyage, cuisine, etc.). 

-> S'il est nécessaire de travailler dans la même pièce, le système de sécurité sociale est toujours utilisé. Prise en compte de la distance (> 1,5 mètres). Si cette distance ne peut être garantie, le port d'un masque buccal est obligatoire. 

-> Après l'utilisation du clavier, de la souris, du terminal de paiement, du téléphone, ceux-ci sont désinfectés avec le désinfectant prévu. 

-> Après avoir quitté le poste de travail, désinfectez ce dernier avec le désinfectant fourni. 


f. Installations sanitaires

-> Se laver les mains avant et après être allé aux toilette. 

-> Lignettes jetables, savon liquide et lavage des mains. 

-> Nettoyer l'ensemble des toilettes après chaque visite comme prévu au point 1.6b. 


g. Pauses

-> Si le nombre d'employés par équipe est faible, des pauses peuvent être organisées individuellement. Une personne au maximum par pause. 

-> S'il n'est pas possible d'organiser les pauses individuellement, l'espace doit être aménagé de telle sorte que la distance augmentée de 1,5 mètre soit garantie. 

-> Lavez-vous toujours soigneusement les mains avant et après la pause. 


h. Fin de la journée de travail

-> Ne laissez pas d'effets personnels dans l'entreprise (vêtements, nourriture, boissons,etc.) mais emportez ceci chez vous. 

-> Se laver les mains avant le départ. 

-> Les services sont organisés de manière à ce que les employés ne soient pas obligés de partir en même temps. 

-> Quand tu rentres chez toi, lave-toi les mains. 


i. Service de prévention

-> Contactez votre propre agence de prévention pour discuter également de leurs conditions pour la réouverture. 

-> Demander spécifiquement leurs directives sur les mesures à prendre et les procédures de travail à suivre pour vos employés. 

-> Ils vous enverront un questionnaire, que vous devrez remplir et renvoyer, celui-ci devra être ajouté un règlement d’ordre intérieur. L'inspection gouvernementale peut demander cette liste. 


1.4. Formation du personnel 

-> Avant que les employés ne commencent, organiser une formation sur les nouvelles mesures. 

-> Fournir un guide avec toutes les instructions de travail. 

-> Fournir le plus d'informations possible par le biais de panneaux d'information. 

-> Assurer une consultation régulière des employés concernant les instructions de travail applicables, les procédures et les changements éventuels. 


1.5. Paquet de démarrage par employé 

-> Chaque employé reçoit un paquet de démarrage avec: 

1. Masque buccal 

2. Gel désinfectant 

3. Gants jetables 


1.6. Organisation des fournisseurs 

-> Informer les fournisseurs à l'avance des mesures prises. 

-> Organisez si possible un point de dépôt pour les fournisseurs. 

-> Faites en sorte que les fournisseurs se présentent eux-même afin d’éviter tout contact inutile avec d'autres personnes. 

-> Respectez la distance de 1,5 mètres. Si ce n'est pas possible, portez un masque buccal.  


1.7. Mesures d'hygiène. 

a. Fournissez des moyens de désinfecter les mains avec un gel désinfectant pour les mains ou des désinfectants appropriés pour le personnel et aux visiteurs. 

Mettez ces ressources à disposition à l’entrée et à la sortie, ainsi qu’aux endroits où il est nécessaire (par exemple : aux toilettes, au terminal de paiement) 


b. Nettoyage des surfaces de contact des zones communes.

-> Les mesures suivantes sont prises toutes les heures: 

- Décontamination des poignées de porte 

- Désinfection du bureau d'accueil 

- Toilettes d'un invité ou d'un employé: 

a. Décontamination de la cuvette des toilettes et des verres 

b. Décontaminer les boutons poussoirs 

c. Désinfection du lavabo et des robinets 

d. Décontamination des poignées de porte 

-> Utiliser un désinfectant approprié conforme aux normes EN 13727, ET 13697, ET 14561, ET13624, ET 14562, ET14476 

-> Fournissez uniquement des serviettes en papier ou du papier et des poubelles verrouillables dans les toilettes du centre de wellness. Les appareils sanitaires doivent être nettoyés et désinfectés fréquemment. 


1.8. Lavage du linge de bain et des produits de nettoyage 

a. Serviettes de bain. 

-> Laver au moins à 60°C avec un détergent les serviettes de bain après chaque utilisation. 

-> Après lavage et séchage, pliez et rangez. 

-> Le pliage, le stockage et la remise aux invités se fait toujours avec des gants jetables. 


b. Matériel de nettoyage. 

-> Les serpillières et les chiffons de nettoyage sont toujours lavés à une température minimale de 60°C avec détergent. 

-> Après lavage et séchage, pliez et rangez. 

-> Le pliage, le rangement et l'utilisation de chiffons et de serpillières sont toujours effectués avec des gants jetables. 


1.9. Services au contact physique (par exemple massages et soins du visage) 

En ce qui concerne les services de bien-être qui impliquent un contact physique (par exemple un massage), les directives des secteurs avec contact physique s’appliquent (supra), y compris le port d’un masque buccal ou d’une autre alternative en tissu pour les clients et le personnel.  


1.10. Horeca 

Pour les restaurants et les bars dans les centres de bien-être, les recommandations du Guide pour un redémarrage sûr de l’horeca s'appliquent. 


1.11. Paiements 

-> Encouragez le paiement électronique par carte bancaire ou sans contact, et évitez autant que possible l’argent comptant. 

-> Lors de l’utilisation du terminal de paiement, il doit être nettoyé et désinfecté après chaque utilisation, ou fournissez des cotons tiges ou du gel désinfectant aux clients. 


1.12. Distanciation sociale et directives pratiques 

-> Les visiteurs doivent pouvoir garder facilement une distance de 1,5 mètres à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. Dans la mesure du possible, fournissez des marquages au sol, des rubans, des barrières physiques ou une piste à suivre. Les visiteurs ont accès aux espaces communs (tels que vestiaires ou douches) tant que la distance de 1,5 mètres est garantie. Dans la piscine une distance de 1,5 mètres doit toujours être maintenue entre les personnes de bulles différentes. 

-> Les rassemblements restent interdits. 

-> Si possible, donnez les instructions nécessaires aux visiteurs du centre de bien- être par le biais de systèmes sonores. 

-> Disposez les places de stationnement de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre les véhicules afin de prévoir une distance minimale de 1,5 m entre les visiteurs. 

-> Faites attention à l’aménagement de votre parking, par exemple en répartissant le nombre de places de stationnement et de places pour les vélos, afin de garantir une distance de sécurité. 

-> Indiquez la piste à suivre pour les clients à l'arrivée et au départ. 

-> Une procédure d’enregistrement sera élaborée par chaque entreprise, et comprend: 

- Procédure d'enregistrement. 

- Zones d'attente délimitées pour les clients arrivant à l'extérieur de la porte d'entrée. 

- Zones d'attente délimitées pour les clients à la réception et dans les espaces communs. 

- Faites un plan indiquant ces zones d'attente. 

- De plus, l’afflux et la sortie des visiteurs doivent être contrôlés et les visiteurs doivent être répartis autant que possible. 

- Pour les portes non automatiques, laissez ces portes ouvertes autant que possible. 

- Les manteaux et accessoires ne sont pas acceptés par le personnel; les visiteurs doivent accrocher manteaux et autres à l'endroit désigné. 

- Assurez une bonne ventilation dans tous les espaces. 


1.13. Contact avec clients à la réception et coordonnées de contact

Demandez à vos clients, au plus tard, à l’arrivée de communiquer les coordonnées (adresse mail ou numéro de téléphone) d’un visiteur ou participant par groupe de 5. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire disponible sur le site du SPF Economie (bit.ly/GuideCommerces). Les coordonnées doivent être conservées pendant 14 jours afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Ces coordonnées ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le Covid-19 et les clients doivent expressément donner leur accord. Les clients qui le refusent se voient l’accès refusé au centre de bien-être. 

Mettez en place la zone de paiement (caisse) de sorte que la distance de 1,5 mètres puisse être maintenue entre le personnel et les clients, et entre les clients en attente. Si cela n'est pas possible, prévoyez d'autres mesures de sécurité, telles que des parois et des écrans. 


1.14. Informer les clients 

Les clients sont informés de manière optimale sur les mesures d'hygiène générales et particulières. Par exemple, mais pas seulement, à l'entrée du centre de bien-être, dans le centre même et sur le site web. 


1.15. Informer des personnes externes 

Contactez vos employés, y compris les travailleurs intérimaires et les stagiaires, ainsi que des parties externes telles que les clients, fournisseurs, sous-traitants, indépendants, visiteurs, parents en autres personnes qui entrent en contact avec l’entreprise, pour les informer des règles de votre entreprise. 

De nombreuses personnes peuvent avoir des questions spécifiques : il est important de les informer qui elles peuvent contacter, et ceci par les panneaux d’information, votre intranet ou votre site web. 


1.16. Directives pour les visiteurs 

-> Ne venez pas au centre de bien-être si vous présentez des symptômes de maladie. 

-> Les réservations sont autorisées pour les groupes de 5 personnes maximum

->Communiquez au responsable de l’établissement les coordonnées (adresse mail ou numéro de téléphone) qui permettront une prise de contact effective avec une des personnes présentes de votre compagnie. 

-> Suivez les instructions du personnel et les directives affichées dans le centre de bien-être. 

-> L'application de la distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètres entre chaque personne (en dehors de son propre groupe), doit toujours être respectée. 

-> Assurez une bonne hygiène des mains. 

-> Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier que vous jetez immédiatement après dans une poubelle avec un couvercle (par exemple aux toilettes). 

-> Payez autant que possible par voie électronique ou sans contact. 


2. CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES SAUNAS PRIVÉS 

2.1. Explication du concept de sauna privé 

Un sauna privé est une entreprise qui met l'accent sur la détente dans un contexte familial (couples, familles avec enfants), dans des groupes privés. En règle générale, un sauna privé se compose d'un ou de plusieurs locaux avec un ou plusieurs des équipements suivants : 

Ces installations sont situées dans une zone restreinte, appelée complexe de sauna privé, qui est loué par une ou plusieurs personnes pour une durée déterminée (2 heures ou plus). 

De nombreux saunas privés disposent de plus d'un complexe de saunas privés, toujours bien délimités les uns des autres. 


2.2. Accès aux saunas privés 

a. Les clients ne sont reçus que sur rendez-vous.

b. 1 client par 10 m2 de surface au sol est autorisé, avec un maximum de 5 clients de la même bulle.

c. Comment faire une réservation?

-> Coordonnées d'une personne de contact par bulle (nom, téléphone, émail).

-> La réservation à l'avance est obligatoire par e-mail, téléphone ou module de réservation en ligne. 

-> Rédigez un journal de bord: 

- Heure d'arrivée. 

- Heure de départ. 

- Location d'un complexe de sauna privé. 

-> Minimisez les contacts inutiles.  

- Si l'entreprise possède plusieurs complexes de sauna privés, les heures de début et de fin des différents des complexes de sauna privés sont organisés de telle sorte que les visiteurs des différents complexes de sauna privés n'entrent pas en contact les uns avec les autres dans les espaces communs (réception, hall d'entrée). 


d. Installations complexes de sauna.


-> Fournir des instructions claires pour l'utilisation des appareils: 

- Dans les saunas finlandais et infrarouges : toujours s'asseoir sur une serviette. 

- Couvrez toujours les chaises et les bancs avec une serviette avant de s’y installer. 


2.3. Nettoyage du complexe de sauna privé avant et après chaque séance. 

-> Avant de nettoyer le complexe de sauna privé, assurez-vous qu'il soit bien aéré. 

-> Pour le nettoyage de surfaces telles que les sols, les tables, les chaises, etc... utiliser un désinfectant approprié conforme aux normes EN 13727, ET 13697, ET 14561, ET13624, ET 14562, ET14476 

-> Prévoir une procédure claire pour le travailleur qui s’occupe de l’entretien du sauna afin que ce soit bien nettoyé et désinfecté, comme dans l’exemple ci- dessous: 


3. DIRECTIVES SPÉCIFIQUES POUR LES THERMES PUBLICS 

3.1. Explication du concept de thermes publics 

Un therme public est une entreprise qui met l'accent sur la détente dans un contexte familial (couples, quelques amis, …), dans des groupes privés. Traditionnellement, il y a peu ou pas de contact entre eux et la discrétion y est appréciée. 

En général, un sauna public se compose de plusieurs salles avec les équipements suivants : 

- Sauna(s) finlandais 

- Sauna infrarouge ou émetteurs infrarouges 

- Hammam ou bain turc 

- Piscine(s) 

- Jacuzzi(s) 

- Vestiaire(s) 

- Salle(s) de douche 

- Aires de repos 

- Restauration (avec restaurant) 

- Institut de beauté avec des installations de massage 

Chaque centre dispose d'un vaste jardin avec des pelouses pour les bains de soleil, où la plupart des visiteurs restent pendant la visite. 

Ces installations sont situées dans un seul complexe, non librement accessible, et peuvent être utilisées par plusieurs personnes pour une période déterminée. 


3.2. Accès au complexe: 

a. Les clients ne sont reçus que sur rendez-vous.

b. 1 client par 10 m2 de surface au sol est autorisé, avec un maximum de 5 clients de la même bulle par réservation.

c. Comment faire une réservation?

Pour y parvenir, nous avons établi les mesures suivantes: 

-> La réservation préalable est obligatoire par e-mail, par téléphone ou en ligne via une module de réservation. 

-> Uniquement les personnes de la même bulle, maximum 5 personnes par réservation. 

-> Rédiger un journal de bord: 

- Coordonnées d'une personne de contact par bulle (nom, téléphone, émail). 

- Heure d'arrivée. 

- Heure de départ. 

- Mention de toutes questions éventuelles, comme utilise l'institut de beauté, … 


d. Réduire au minimum les contacts inutiles.

Dans les espaces communs, une attention particulière est accordée à l'application de la 

la distanciation sociale (1,50 m) par le biais de la signalisation, de la disposition des tables et des chaises, des passages, etc. 


e. Installations de sauna.

Fournir des instructions claires pour l'utilisation des bains, saunas et autres espaces. 

-> Dans les saunas finlandais et infrarouges : toujours s'asseoir sur une serviette. 

-> Couvrez toujours les chaises et les bancs avec une serviette avant de vous asseoir. 

-> Indiquez clairement le nombre maximum de personnes dans les saunas ou lieux de baignade en même temps. Assurez-vous que cela soit clair avant que les gens entrent dans la salle en l'annonçant à l'extérieur. Disposez également des indications sur les bancs des différents saunas et autres lieux. 

-> Pour la détermination de ces chiffres, tenir compte des règles concernant la distanciation sociale. 


3.3. Le nettoyage régulier des infrastructures. 

Une procédure claire a été mise en place pour que l’employé du sauna puisse nettoyer et désinfecter le complexe de sauna, comme dans l'exemple ci-dessous: 

-> Assurer une bonne ventilation. 

-> Utilisation pour la désinfection de surfaces telles que les sols, les tables, les chaises, etc… d’un désinfectant approprié conforme aux normes EN 13727, ET 13697, ET 14561, ET13624, ET 14562, ET14476 

-> Établir un "cycle de nettoyage" qui est effectué par exemple une fois par heure. Prenez soin d’établir une liste de contrôle pour garantir et contrôler ce service. 


3.4. Mesures complémentaires: 

-> Les séances de Aufguss, de scrub et de relaxation en intérieur sont actuellement suspendues. 

-> Des séances de relaxation en extérieur peuvent être organisées si le temps est beau à condition que la distance minimale de sécurité de 1,5 m puisse être respectée entre les clients et entre les employés et les clients