Ledenlogin
Over SVB

Statuten

De statuten van "Sauna Vereniging België" werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 5 december 2001 te Schelle.
De Raad van State heeft in haar beslissing van 26 januari 2004 de statuten van SVB bekrachtigd.

De vereniging heeft tot doel...

  • De beroepsbelangen van haar leden te bestuderen, te beschermen en te promoten.
  • Alle mogelijke activiteiten organiseren, welke zij nodig acht als beroepsvereniging.
  • Op te treden als overlegorgaan met officiële instanties.
  • De totstandbrenging van een groepering van sauna-uitbaters, die met inachtneming van alle wettelijke-, morele-, hygiënische- en veiligheidsvoorschriften, hun werkzaamheden met waardigheid en rechtschapenheid uitoefenen.

Zij kan haar doel bereiken door ondermeer

  • De opleiding & permanente vorming inzake veiligheid en hygiëne aan te moedigen en eventueel te ondersteunen.
  • Voorstellen te formuleren & adviesverlening m.b.t. alle wettelijke & reglementaire bepalingen i.v.m. het beroep van haar leden.
  • Waarborgen te eisen van haar leden inzake toepassing van alle regels inzake veiligheid, hygiëne, milieu & moraliteit.
  • Het (laten) maken van computerprogramma's en/of websites die info verstrekken aan de leden & de saunacultuur bevorderen.